Documentació Mòduls

Mòdul de notificacions

Què pots fer?

  • Informar als usuaris en temps real.
  • Segmentar les notificacions segons categories d’interès o ubicació geogràfica.
 
 

Per a cada notificació, l’usuari tindrà accés al missatge i al contingut associat, podent expressar la seva opinió mitjançant la selecció d’una emoticona visible.

També podrà veure l’historial complet de les notificacions rebudes, i si fa clic a configuració podrà definir quines són les categories d’interès que vol rebre.

Panell d'administració

A la dreta de la pantalla podrem veure l’històric de notificacions enviades als usuaris.

Podrem filtrar-les per notificacions del sistema o notificacions manuals.

  • Sistema: Notificacions enviades automàticament per els mòduls
  • Manuals: Configurades manualment per l’administrador

Per a cada notificació, es mostrarà un resum de les dades:

A quantes persones s’ha enviat.

Quantes persones ho han vist.

Quines reaccions ha tingut.

I podrem fins i tot, editar el contingut de les notificacions enviades:

Editar contingut.

Com enviar una notificació?

Podem enviar notificacions de dues formes diferents, a tot al municipi o a una zona concreta d’aquest.

  • Si volem enviar una notificació a tots els usuaris del municipi seguirem aquests passos:

1. Seleccionar “Tot el municipi”, fent clic a sobre.

2. Afegir un títol i una descripció.

4. Opcionalment, seleccionarem la categoria de camp de la notificació.

5. I podrem afegir una imatge i/o arxius adjunts.

Per últim, clicarem sobre el botó d’enviar.

  • Per enviar una notificació a una zona concreta del mapa serà molt similar:

1. Fer clic a “Zona personalitzada”

2. Dibuixar amb l’eina que preferim la zona on volem enviar la notificació

 

La resta dels passos seran els mateixos que en el cas anterior. Omplir els camps de títol, descripció, categoria, imatges, arxius adjunts i finalment enviar.

 

Índex

Si encara tens dubtes pots accedir als vídeos explicatius o contactar amb nosaltres: