Guia ràpida

Apren a utilitzar totes les funcions dels nostres mòduls

Índex

Si encara tens dubtes, pots accedir als vídeos explicatius o contactar amb nosaltres:

Mòdul Notificacions

Amb el mòdul de notificacions de WeTown, l’administració podrà informar els usuaris de tot allò que consideri rellevant i podrà segmentar les notificacions per categories d’interès o bé per geolocalització.

Què pot fer?

  • Informar els usuaris de les notícies més importants.
  • Fer difusió dels comunicats oficials.
  • Conèixer la reacció de la ciutadania.
  • Segmentar les notificacions segons categories d’interès 
  • Filtrar les notificacions segons la ubicació geogràfica.
 
 

Per a cada notificació, l’usuari tindrà accés al missatge i al contingut associat, podent expressar la seva opinió mitjançant la selecció d’una emoticona (representant una escala del 0 al 5).

També podrà veure l’historial complet de les notificacions rebudes, i si fa clic a configuració podrà definir quines són les categories d’interès que vol rebre.

Panell d'administració

Des del panell web, l’administrador podrà accedir als controls de l’aplicació. 

Un cop dins el mòdul de notificacions, a la dreta de la pantalla podrem veure l’històric de notificacions enviades als usuaris.

I a la part superior dreta, podrem filtrar-les per notificacions del sistema o notificacions manuals.

  • Sistema: Notificacions enviades automàticament pels mòduls.
  • Manuals: Configurades manualment per l’administrador.

Per a cada notificació, es mostrarà un resum de les dades:

A quantes persones s’ha enviat.

Quantes persones ho han vist.

Quines reaccions ha tingut.

I podrem fins i tot, editar el contingut de les notificacions ja enviades:

Editar contingut.

En clicar la icona s’obrirà una finestra nova on podrem modificar el contingut de la notificació. En acabar haurem de guardar els canvis i immediatament s’actualitzarà la notificació.

Com enviar una notificació?

Podrem enviar notificacions de dues formes diferents, a tot al municipi o a una zona concreta d’aquest.

Sobre el mapa, podrem veure un selector “Zona” on escollirem el mode preferit:

  • Si volem enviar una notificació a tots els usuaris del municipi seguirem aquests passos:

1. Seleccionar la pestanya “Tot el municipi”.

2. Afegir un títol i una descripció.

4. Seleccionar la categoria de la notificació.

5. I podrem afegir una imatge i/o arxius adjunts.

Per últim, clicarem sobre el botó d’enviar.

  • Per enviar una notificació a una zona concreta del mapa serà molt similar:

1. Seleccionar la pestanya “Zona personalitzada” sobre el mapa.

2. Escollir l’eina a utilitzar per fer la selecció geogràfica.

3. Dibuixar sobre el mapa la zona concreta on volem enviar la notificació.

 

La resta dels passos seran els mateixos que en el cas anterior. Omplir els camps de títol, descripció, categoria, imatges, arxius adjunts i finalment enviar.

Tot seguit, a la secció Històric, ja es podrà veure la notificació enviada per controlar l’impacte i opinió popular o modificar-la si fos necessari.